Waarborg nodig? Bel de provincie!

Op 13 november 2013, over deze onderwerpen: In de pers

Dat de Oost-Vlaamse intercommunale watermaatschappij TMWV moeilijke financiële tijden beleeft, konden we de laatste dagen herhaaldelijk horen. Maar hoe is het gesteld met de financiële draagkracht van de Vlaams- Brabantse intercommunales?  Dank zij de provincie moeten de twee grootste, Haviland en Interleuven, zich voorlopig nog geen zorgen maken. 

Dit ondanks het feit dat Haviland op het randje van het faillissement staat en dat de balans van Interleuven er ook niet rooskleurig uit ziet. De provincie Vlaams-Brabant heeft zich namelijk voor 47 miljoen euro borg gesteld voor Haviland en voor 41 miljoen euro voor Interleuven. 

Naast deze twee waarborgen, heeft de provincie zich ook nog borg gesteld voor Havicrem en Hofheide t.b.v. 19,1 miljoen euro (de twee intercommunales die een crematorium uitbaten in onze provincie); ook enkele kleinere organisaties genieten van provinciale waarborg. Dat brengt de totale borgstelling door de provincie op 115 miljoen euro. 

Kan de provincie deze waarborgen aan, als het echt fout zou aflopen met de intercommunales?  Volgens Diederik Dunon, provincieraadslid voor de N-VA alvast niet. “De provincie heeft een eigen vermogen van 126,7 miljoen euro, maar ze heeft zelf ook nog voor  76 miljoen schulden  lopen. Onder andere het provinciegebouw is nog lang niet afbetaald”, aldus Dunon. “Ik kaart deze problematiek al maanden aan, maar de meerderheid blijft doof voor onze argumenten. Eveneens hadden we gehoopt dat de meerderheid lessen zou trekken uit het fiasco van de gemeentelijke Holding. De provincie participeerde hierin en heeft na het faillissement in 2011 een bedrag van meer dan 2,6 miljoen euro dienen af te boeken. Dit jaar werd echter duidelijk dat dit beschouwd wordt als een fait divers gezien de aangegane borgstellingen dit jaar. Er is geen risico-beheersing. Nu we zien dat er ook op andere plaatsen barsten in het systeem komen, hopen we alsnog dat het principe van goed huisvaderschap zal zegevieren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is