N-VANDAAG

Gezien de vele vragen en agendapunten die onze fractie in de gemeenteraad en OCMW-raad indient, vaak verdwijnen in ambtelijke notulen, hebben wij met de N-VA-afdeling Huldenberg het initiatief genomen om zelf de inwoners van Huldenberg zoveel mogelijk rechtstreeks te informeren. 

Dit willen we onder andere doen via N-VANDAAG

N-VANDAAG is een blad met korte nieuwsberichten dat op regelmatige tijdstippen verdeeld wordt. Afhankelijk van het onderwerp worden de N-VANDAAG-nieuwsberichten rechtstreeks (per straat, per wijk, per deelgemeente, per beroep, ...) aan de betrokken inwoners bezorgd.

Nieuws over dit onderwerp

N-VANDAAG 15 : Afbraak zaal Ter Dijle

Waarom afbraak zaal Ter Dijle zonder inspraak van de inwoners van Sint-Agatha-Rode? De huidige coalitie heeft beslist om de zaal Ter Dijle en de speeltuin af te breken om er een parking aante …

N-VANDAAG 13: Werken in Huldenberg

Start hinderpremie: 2000 euro voor handelaars bij werkzaamheden Beste handelaar, Momenteel staan er werken gepland in Huldenberg (kruispunt aan Gemeenteplein).Als handelaar zult u hiervan …