Opinie

Nieuws over dit onderwerp

Deze splitsing van BHV? Neen bedankt!

Ongetwijfeld hebt U ook kunnen vaststellen dat de CD&V onze gemeente heeft versierd met een aantal affiches over de splitsing van BHV. Deze campagne is er op gericht om de mensen wijs te maken dat het …

N-VA kaart verfransing in sportclubs aan

N-VA kaart verfransing in sportclubs aan De N-VA afdelingen van Huldenberg, Tervuren, Bertem en Kortenberg zijn niet te spreken over de sluipende verfransing in hun gemeenten. Daarom werken ze al …

Sluipende verfransing via sport (voetbal) clubs

De N-VA afdelingen van Huldenberg, Tervuren, Bertem & Kortenberg werken al geruime tijd aan het in kaart brengen van de ‘sluipende verfransing’ in onze regio.   Een citaat: “Het is zondermeer …