Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 december 2020, over deze onderwerpen: Ontwerpbesluiten gemeenteraad

Donderdag 28 januari 2021 diende N-VA een motie in over de stadstol in Brussel. N-VA Huldenberg wil dat het Brussels hoofdstedelijk gewest afziet van de tolheffing die de Huldenbergse pendelaar tot € 2000/ jaar kan kosten. In onze gemeente werken meer dan 900 pendelaars in het Brussels Gewest. We …

Op 22 december 2020

Ledenhernieuwing 2021 - Verlenging lidmaatschap met 1 jaar Door de coronacrisis was het geen normaal ledenjaar. De jaarlijkse wandeltocht, de quiz of de Moederdagactie: sinds maart is er niet veel kunnen doorgaan. We hebben onze leden dit jaar helaas niet kunnen brengen wat ze van de N-VA gewoon …

Op 17 december 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

N-VA Huldenberg wil dat elke klas kan beschikken over een CO2 meter om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. De gemeenteraad keurt een compromis voor de aankoop van twee toestellen per vestiging goed. N-VA Huldenberg vraagt, tijdens de gemeenteraad van 17 december 2020, dat de gemeente zich …

Op 17 juni 2018, over deze onderwerpen: Slimme gemeente, Veiligheid

‘Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, lanceerde een nieuwe systeem inzake crisiscommunicatie: BE-ALERT. Dank zij BE-ALERT wordt in noodsituaties de bevolking verwittigd via een SMS boodschap, een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn, een e-mail of sociale media. Het …

Op 17 juni 2018, over deze onderwerpen: N-VANDAAG

Waarom afbraak zaal Ter Dijle zonder inspraak van de inwoners van Sint-Agatha-Rode? De huidige coalitie heeft beslist om de zaal Ter Dijle en de speeltuin af te breken om er een parking aante leggen. Dit zonder inspraak van de inwoners, dorpsraad en Gecoro. Zogezegd voor de veiligheid voor de …

Op 4 februari 2018, over deze onderwerpen: N-VANDAAG

De dorpsschool terug op maat voor Ottenburg De situatie vandaag: Onze kinderen voelen zich niet meer thuis en veranderen vroegtijdig van school. Amper 43 % van de kinderen uit Ottenburg gaan naar hun dorpsschool. En toch barst de school uit haar voegen en volgen kinderen les in containers …