Milieu

Nieuws over dit onderwerp

Behoud Kerkeveld

Het plateau tussen Neerijse en Leefdaal (onderdeel van het plateau van Duisburg) is een uniek stuk ongerept landschappelijk waardevol landbouwgebied. We hebben het als N-VA Huldenberg nooit onder …