toerismeplan

N-VA Huldenberg stelde op de gemeenteraad van 29 oktober 2020 haar eerste luik van het toerismeplan voor Huldenberg voor. Het betreft een volledig uitgewerkt voorstel tot het plaatsen van zitbanken langs het wandelnetwerk Zuid-Dijleland. In de gemeenteraad van oktober dienden we het aangepaste voorstel in. Tot onze grote verbazing stemt de meerderheid ons voorstel weg. Dit ondanks het feit dat ze zelf nergens staan met een globale aanpak rond toerisme. Politiek op zijn droevigst!

 

De burgemeester beweerde dat zijn diensten al geruime tijd aan het werken zijn aan een toerismeplan. Op de officiële vraag van onze fractieleider Dominik Verhaegen om deze documenten te kunnen inkijken, krijgen we van de algemeen directeur het volgende antwoord: 

 

“Ons personeelslid is inderdaad aan het project “toerismeplan” begonnen. Er zijn echter nog geen concrete documenten uitgewerkt die ik je kan bezorgen.”

 

Bestaat dit plan wel? Weet dat de algemeen directeur verplicht is deze documenten te bezorgen door de openbaarheid van bestuur. 

Zit de burgemeester er mee verveeld dat hij na acht jaar nog steeds geen uitgewerkt toerismeplan heeft voor Huldenberg?

 

In de ideale wereld wordt het toerismeplan van N-VA Huldenberg opgenomen in het uitgebreide toerismeplan waar de burgemeester over spreekt. We stellen met ongeloof vast dat dit niet kan! Waarom?

 

Er is nog meer! We hebben moeten vaststellen dat de meerderheid pogingen heeft ondernomen om het voorstel niet te agenderen voor de gemeenteraad van 29 oktober 2020. Dit vinden we als afdeling N-VA Huldenberg onaanvaardbaar en tevens ondemocratisch.

Dit voorstel kadert in een algemener toerismeplan in vijf luiken, die N-VA Huldenberg gefaseerd zal indienen tijdens de komende gemeenteraden. De periode van COVID-19 zet ons namelijk aan tot toerisme in eigen streek en “thuisvakanties”. En we zijn ervan overtuigd dat Huldenberg meer potentieel heeft op vlak van toerisme, dan er vandaag wordt uitgehaald.

 

Het eerste luik in dit globale toerismeplan betreft het voorstel tot het plaatsen van duurzame en milieuvriendelijk zitbanken op PrachtigePanoramische Plekken (PPP). Het wandelnetwerk in onze gemeente is reeds goed uitgebouwd, bewegwijzerd en verzorgd. De zitbanken ontbreken echter op veel plaatsen. Dit voorstel is om onbegrijpelijke redenen nu afgekeurd.

 

 

 

N-VA Huldenberg steunt en stimuleert het gebruik van de wandelwegen, een belangrijk aspect van groenbeleid en duurzaamheid. Wie kan daar nu tegen zijn? Vanuit de meerderheid deed zelf iemand een voorstel tot een bijkomende zitbank, dat we uiteraard met veel enthousiasme hebben opgenomen. 

 

Intussen zijn we al naarstig aan het werk aan het tweede luik van ons toerismeplan.

 

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij één van onze bestuursleden.